काही श्लोक

         १ 
मला लागला नाद मानव्यतेचा
                              गडे वाद सरला खुळ्या संचिताचा       
                              अता राहणे गोड साध्या ठिकाणी
सदा खोदणे आपुल्या सत्व खाणी
           २
नको भेद-भावा इथे स्थान देऊ
नको कोणत्याही अन्यायास साहू
नको रे अडू शब्दराशीमध्ये तू
रुचेना मन ते नको गीत गाऊ
            ३   
कुणा हीन मानू नको सुद्न्य बा रे
इथे सर्व कच्चे जणांचे किनारे
कुणी आगळे नी कुणी वेगळाले
सदा माणसे शोधताती सहारे  
           ४ 
कुणी गुंतले गुंतले या ठिकाणी
                           कुणी धन्य येथे कुणी त्या ठिकाणी
                           मजा वाटते हीन म्हणता कुणाला
                           रुचे साम्यता ही कुणाच्या मनाला 

                           मनोज बोबडे...'वेध अम्बराचा' मधून  

टिप्पण्या

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

ऐक जरा साजणे...

तुझ्यामुळे

सांप्रत व्यवस्थाचित्र रेखाटणारी कविता-“दिवस निरुत्तर येतो”