पोस्ट्स

मार्च, २०१२ पासूनच्या पोेस्ट दाखवत आहे

किंमत,

कुसुमास भाव मोठा गंधास ना कहाणी पद्यच श्रेष्ठ जेथे काव्यास कोण मानी? कृत्रिमता कशी ही नांदावयास पाहे टरफले हासती अन् गाभा झुरून राहे प्रतिभा उणी कशी ही वाहे वेड्याप्रमाणे कीर्तीस हपापल्यांचे असती कैक बहाणे -मनोज बोबडे ('परिमळ' या कविता संगहातून)