पोस्ट्स

जानेवारी, २०१२ पासूनच्या पोेस्ट दाखवत आहे

आई आणि बाळ

इमेज
लाडीक लाडीक बाळ हासती हर्षित आई मनी खास ती पाहून म्हणती राजा हा गोड सानुला माझा हा! रम्य खेळणे हाती घेणे हलवून झुलवून फेकून देणे मस्तीत रमती राजा हा गोड सानुला माझा हा! टकमक बघती नैन टीमुकले फुरफुर करती ओठ चिमुकले खेळ कैक करी राजा हा गोड सानुला माझा हा रंग सावळा सुंदर सुंदर चोर भामटा बडा बिलंदर जणू विदुषक राजा हा गोड सानुला माझा हा रडतची बघता गोड फुले ओठांवरती हास्य झुले फुलच होतो राजा हा गोड सानुला माझा हा मनोज बोबडे 

माशी

रडू नको गीडू नको बाई तू अशी अग् तुझ्या नाकावर बसली माशी रडशील तर ती चावेल तुला थांब तशीच अग् पकडू तिला माशी मारायला मी मुठ बांधली बुक्की मारता ती माशी उडून गेली हाताची या बुक्की तुला फार लागली नाकातली अळी धाऊन बाहेर आली आणि अळी सर्रकन ओढवली आत दिसू नये म्हणून नाकी ठेवला तू हात झाली बघ बाळा अशी माशीची या मात अन् दिसू लागे तुझे पांढरे ते दात मनोज बोबडे