मंगळवार, ३० एप्रिल, २०१३

शक्तीस....

गुंतला गुंतला | तुझ्यामध्ये जीव |
अवांतर हाव | निवर्तली ||

तुझ्या अभावाने | उरातले उर |
सलतसे फार | रात्रंदिन ||

वाळवंटा घरी | जळाचा अभाव |
तसा माझा जीव | तुझ्याभावी ||

प्राणहीन देह | आणि शक्तीहीन |
यासाठी प्रमाण | पुतळा तो ||

माझे निम्मे जिणे | चालले सतत |
जशी देहगत | पाषाणाची ||

-मनोज बोबडे