हिरवा प्रकाश

रंगीत हे मेघ | नभाच्या अंगणी |
ओलीचिंब गाणी | पावसाची ||


अफाट अनंत | धरणी आकाश |
हिरवा प्रकाश | जिथे-तिथे ||


आनंद सर्वत्र | कणकणवासी |
नाते हे प्रेमाशी | जुळलेले ||


निर्मळ, प्रेमळ | अंतरंग जे-जे |
मनाशी पाहिजे | माझ्या तेच ||


हिण तत्व सारे | प्रस्थापण्यासाठी |
करी उठाउठी | वीट त्याचा ||


माणूस म्हणोन | मनो-मनी नांदू |
काळजाला सांधू | माणसाच्या ||


होईल हिरवी | कंच दाट मने |
गाऊ चला गाणे | पावसाचे ||

-मनोज बोबडे

टिप्पण्या

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

ऐक जरा साजणे...

तुझ्यामुळे

सांप्रत व्यवस्थाचित्र रेखाटणारी कविता-“दिवस निरुत्तर येतो”