कर्म

तो गेला पाठीवर पंप घेऊन
शेतातील धान्य-कडधान्यांवरील
किड्यांचा-अड्यांचा
नायनाट करण्यासाठी...
म्हणूनच त्याच्या स्वतःच्या
उदरभरणासमवेत
जगताचंही भरण-पोषण होत असते

...त्याच्याच बळावर आपल्या
उदराचा आकार वाढवून
पाप-पुण्यविषयक प्रवचन देणारे
अहिंसक(?) धर्मज्ञ
यांना कोणत्या पापयोनीची
जागा दाखवतील?

...त्याचं हे धर्म कार्य म्हणून
घोषणा करतील तर मग
स्वतःच्या दुटप्पी वागण्या-बोलण्याची
सजा म्हणून
कोणते नरकस्थान सांगतील? 

-मनोज बोबडे

टिप्पण्या

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

ऐक जरा साजणे...

तुझ्यामुळे

सांप्रत व्यवस्थाचित्र रेखाटणारी कविता-“दिवस निरुत्तर येतो”