साधेपणामुळे


साधेपणामुळे सारा घात झाला, घात झाला
कधीतरी नाही गड्या माझा दिनरात झाला

हाही सांगे तोही सांगे कर असे, कर तसे
प्रेम-विश्वासाच्या बळे मला लागलेले पिसे

करू जाता सांगितले दुसरा ये सांगण्यास
दोन्ही रिती करावया बाधा येई वागण्यास

मग सारे नियोजन कोलमडूनिया पडे
तेव्हा यशतेचे माझ्या निघतसे धिंडवडे

म्हणुनीच सांगणे हे ‘साधेपण सोड मन्या
शिस्त सदा राख ऐकू-नको परक्याचे कुण्या!

ऐकताना जाण ठेव सत्य, न्याय, बंधुतेची
अन सांगणाऱ्या इसमाच्या प्रामाणिकतेची’

-मनोज बोबडे 

टिप्पण्या

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

प्रबोधन गीत

हे असं आहे तर...

ऐक जरा साजणे...